PRIN Highlight

โครงการเด่น

Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบาลภาครัฐ

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง ได้ร่างหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

 

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จึงหยุดโครงการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่หรือเงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้าไปก่อน โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐฯ อีกครั้ง ว่ากฎหมายดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด

อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบห้องเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ และคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ได้ส่งมอบห้องเรียน และคอมพิวเตอร์ มูลค่า 450,000 บาท แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีก เป็นจำนวน 85 ทุน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม
#Prinsirishareandcare #Prinsiri
อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบเงินบริจาค จากกิจกรรม Prinsiri Share & Care แก่กองทุนมูลนิธิศิริราชสู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ได้เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากกิจกรรม Prinsiri Share & Care ให้แก่กองทุนมูลนิธิศิริราชสู้ภัยโควิด โดยได้รับเกียรติจากคุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายฯ ด้านวิชาการ เป็นผู้รับมอบ

สำหรับกิจกรรม Prinsiri Share & Care นี้ การเข้าร่วม 1 คลิปของลูกบ้าน ปริญสิริจะบริจาคเงินจำนวน 100 บาท เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนฯ 

ปริญสิริ ขอขอบคุณลูกบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนสำคัญในการบริจาคเงินครั้งนี้

#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ