ติดต่อปริญสิริ

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

244 ( ห้างเพลินนารี่ มอลล์ )
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

Call Center :1753