Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

ปริญสิริ มอบห้องเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ และคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ได้ส่งมอบห้องเรียน และคอมพิวเตอร์ มูลค่า 450,000 บาท แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีก เป็นจำนวน 85 ทุน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม
#Prinsirishareandcare #Prinsiri